مزیت در گردشگری است
بازدید قائم‌مقام گروه مالی گردشگری از معدن شماره ۵ گل‌گهر